Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης για το E-Academia.

Ο Δρ. Κιούσης διευθυντής των Ι.Ι.Ε.Κ Δέλτα αναφέρθηκε στο εγχείρημα του E-Academia και συγκεκριμένα είπε: 

Τα τελευταία χρόνια το πρόσωπο της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει αλλάξει. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει στο σχεδιασμό προγραμμάτων με την αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες υπερβαίνουν τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας. Μέσω μιας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ο κατάλληλος σχεδιαστής μπορεί να δημιουργήσει προσωποποιημένα προγράμματα, τα οποία μπορούν να λάβουν υπόψη κοινωνικές και συνεργατικές πλευρές μάθησης, καθιστώντας τα ολοένα και περισσότερο ελκυστικά.


Τα οφέλη χρήσης μιας πλατφόρμας e-learning είναι πολλαπλά τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η εξατομικευμένη εκπαίδευση από οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα για έναν εκπαιδευόμενο, αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet. Η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μετακινήσεων επίσης, σε σχέση με τη συμβατική εκπαίδευση στην αίθουσα, κάνουν την εξ’ αποστάσεως φοίτηση προτιμότερη. Τέλος, η ευελιξία συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων εκπαίδευσης με εναλλακτικά σχέδια υλοποίησης, μπορεί να προσφέρει εξιδανικευμένα προγράμματα σπουδών.