Μαθηματικά παιχνίδια

Κάποιοι λένε ότι τα μαθηματικά είναι δύσκολα, κάποιοι λένε ότι είναι παιχνίδι, κάποιοι διασκέδαση και κάποιοι τρόπος ζωής. Οι απόψεις διίστανται αλλά αν γνώριζαν όλοι τα παρακάτω κόλπα, μάλλον θα τα θεωρούσαν παιχνιδάκι.

  • Ποσοστό %.

Για να υπολογίσουμε εύκολα και γρήγορα ένα ποσοστό αρκεί να διαιρέσουμε το ποσοστό και τον αριθμό με το 10. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε τα αποτελέσματα και βρήκαμε με αυτόν τον τρόπο το επιθυμητό ποσοστό. Π.χ. έστω ότι θέλουμε να βρούμε το 15% του 70. 15/10=1,5

70/10=7

1.5*7=10.5 το ποσοστό που ψάχνουμε!

  • Πολλαπλασιασμός με το 11.

Αν χρειάζεται να πολλαπλασιάσετε κάποιον αριθμό με το 11 το να βρείτε το αποτέλεσμα είναι παιχνιδάκι. Έστω 27*11. Γράφουμε το 27 κατά αυτόν τον τρόπο 2_7, προσθέτουμε το 2+7=9, και βρίσκουμε πως το αποτέλεσμα που ψάχνουμε είναι το 297. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι διψήφιο, τότε το κρατούμενο προστίθεται στον πρώτο αριθμό.

  • Πολλαπλασιασμός με το 4.

Το κόλπο εδώ είναι να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό 2 φορές με το 2 και στη συνέχεια να προσθέσετε τα αποτελέσματα. Π.χ. 38*4 = (38*2)+(38*2)=76+76=152.

  • Εύκολοι πολλαπλασιασμοί μεταξύ τουλάχιστον ενός ζυγού αριθμού.

Αν πρέπει να κάνετε έναν πολλαπλασιασμό ενός ζυγού αριθμού με κάποιον άλλο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαιρείται τον ζυγό αριθμό με το 2, όσο διπλασιάζεται τον άλλο αριθμό. Π.χ. 32 *45=16*90=8*180=4*360=2*720=1440

  • Διαίρεση με το 5.

Το μόνο που χρειάζεται σε μεγάλες διαιρέσεις με το 5, είναι να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό με το 2, και στη συνέχεια να μετακινήσετε το δεκαδικό ψηφίο. Π.χ 234/5, κάνουμε 234*2=468 το 468 θα γίνει 46.8 το οποίο είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

  • Πολλαπλασιασμός με το 5.

Είναι το αντίστροφο της διαίρεσης. Σε αυτή τη περίπτωση, διαιρούμε τον αριθμό με το 2 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με το 10. π.χ. 184*5 =(184/2)*10=92*10=920.

  • Πολλαπλασιασμός με το 9.

Αρκεί να πολλαπλασιάσουμε με το 10 και στη συνέχεια να αφαιρέσουμε τον ίδιο τον αριθμό. Π.χ. 25*9=25*10-25=250-25=225.

  • Ύψωση οποιουδήποτε αριθμού στο τετράγωνο.

Για να υψώσουμε οποιονδήποτε αριθμό στο τετράγωνο, αρκεί να βρούμε πόσο απέχει από την πλησιέστερη δύναμη του 10. Έστω ότι θέλουμε να υψώσουμε στο τετράγωνο τον αριθμό 29. Η πλησιέστερη δεκάδα στο 29 είναι το 30. 30-29=1. Προσθέτουμε και αφαιρούμε από τον αρχικό αριθμό τη διαφορά και στη συνέχεια βρίσκουμε το γινόμενο αυτών των αριθμών. (29+1)*(29-1)=30+28=840 (για να το βρούμε εύκολα μπορούμε να ακολουθήσουμε το βήμα που λέει για τον πολλαπλασιασμό με ζυγό αριθμό). Στη συνέχεια, στο 840 θα προσθέσουμε το τετράγωνο της διαφοράς. 1^2=1. Συνεπώς το τετράγωνο του 29 είναι το 841.

Leave a Reply

Your email address will not be published.